ul. I Armii Wojska Polskiego 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
9
Data : 2017-07-09
10
Data : 2017-07-10
11
Data : 2017-07-11
12
Data : 2017-07-12
13
Data : 2017-07-13
14
Data : 2017-07-14
15
Data : 2017-07-15
16
Data : 2017-07-16
17
Data : 2017-07-17
18
Data : 2017-07-18
19
Data : 2017-07-19
20
Data : 2017-07-20
21
Data : 2017-07-21
22
Data : 2017-07-22
23
Data : 2017-07-23
24
Data : 2017-07-24
25
Data : 2017-07-25
26
Data : 2017-07-26
27
Data : 2017-07-27
28
Data : 2017-07-28
29
Data : 2017-07-29
30
Data : 2017-07-30
31
Data : 2017-07-31

Znajdź

Strefa Rodziców

Kalendarium do pobrania

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Zapraszamy kandydatów do klas pierwszych w CEZiU do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i ofertą edukacyjną. Warunkiem naboru jest wypełniennie formularza elektronicznego od 8 maja 2017 od godziny 10.00.

- realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu,

- prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych np. w kwalifikacjach: B.08, B.09. B.18, E.07, E.08, E.24, T.04, T.06, Z.04 i wielu innych zagodnie z zaszeregowaniem do odpowiedniej grupy zawodów i podstawą programową opublikowanych przez MEN,

- prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników,

- prowadzi kursy nadające uprawnienia zawodowe oraz kursy i szkolenia dla potrzeb zainteresowanych instytucji.

Zadania Centrum Kształcenia Praktycznego:

- Organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół zawodowych zasadniczych, ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych oraz umiejętności określonych w opisie zawodu.

- Organizowanie zajęć dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników w ramach ODiDZ w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

- Organizowanie kursów nadających uprawnienia zawodowe:

    - Uprawnienia na wózki jezdniowe (widłowe)

    - Spawanie metodą: MAG, MIG, TIG

    - Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

    - Kursy BHP

    - Kursy SEP do 1Kw

- Organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów uczących się w klasach przysposabiających do pracy zawodowej.

- Kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.

- Organizowanie egzaminów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - techników i zasadniczych szkół zawodowych.

- Współpraca ze szkołami w zakresie poradnictwa technicznego, udostępnienia bazy materiałowo - technicznej i organizowanie zajęć warsztatowych.

- Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi uprawnionymi do działalności pedagogicznej, podmiotami gospodarczymi wszystkich sektorów oraz uczelniami technicznymi i technologicznymi.

Bezpośredni kontakt do Centrum Kształcenia Praktycznego: tel: 29-642-99-17, 29-642-99-19

 

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Rekrutacja do CEZiU

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja 2017/2018Zapraszamy kandydatów do klas pierwszych w CEZiU do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i ofertą edukacyjną. Warunkiem naboru jest wypełniennie formularza elektronicznego od 8 maja 2017 od godziny 10.00. Poniżej zamieszczamy odnośniki do Regulaminu rekrutacji oraz do systemu elektronicznego naboru:

REGULAMIN REKRUTACJI

SYSTEM NABORU ELEKTRONICZNEGO 

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa