ul. I Armii Wojska Polskiego 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Strefa Rodziców

Kalendarium do pobrania

Znajdź

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Dni Otwarte dla gimnazjalistów i rodziców 25.04.2017r. - 26.04.2017r. w godz. 9:00 - 13:00

Centrum Kształcenia Ustawicznego w CEZiU "Kopernik" prowadzi kształcenie dorosłych w szkołach:

- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych,

- Policealna Szkoła dla dorosłych w zawodach:

- technik BHP

- technik elektryk

- technik informatyk

- technik pojazdów samochodowych

- technik rachunkowości

- technik masażysta

- technik logistyk

- technik spedytor

- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

i inne, w zależności od zainteresowania i potrzeb rynku.

 

Aktualne harmonogramy zajęć na kwalifikacyjnych kurasch zawodowych:

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ KKZ E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Zawód: Elektryk 2015-16 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KKZ Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 2015-16

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KKZ B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci komunalnych 2015-16

 

Logowanie

Szczęśliwy numerek

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

E-learning

Partnerzy

kasa

Stowarzyszenie