ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

14 czerwca 2017 r. w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” odbył się I Mityng Lekkoatletyczny Copernicus. Celem imprezy sportowej była popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, rozpowszechnianie sportu i rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku oraz uroczyste otwarcie obiektów lekkoatletycznych przy CEZiU "Kopernik". Podczas mityngu oficjalnie oddano do użytku następujące obiekty lekkoatletyczne: skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię i plac do street workout.

Mityng odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego. Organizatorem wydarzenia był zespół przedmiotowy wychowania fizycznego w składzie: Marzena Terlikowska, Eliza Targońska, Ewa Laskowska, Monika Wultańska, Artur Dudek i Andrzej Kurek. Uroczyste otwarcie obiektów lekkoatletycznych prowadzili Sara Milczarczyk z klasy 3 TL i Adam Kłos z klasy 2 TPSa. Dziewczęta z klasy 1 TL i 2 TL zaprezentowały taniec zumba i zaprosiły wszystkich zebranych do zabawy i wspólnego zatańczenia belgijki.

W uroczystości wzięli udział goście: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wyszkowskiego Bożena Jakubczak - Zadrożna, radni Rady Powiatu Wyszkowskiego na czele z przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pawłem Delugą, ksiądz kanonik dr Zdzisław Golan – proboszcz Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Krzysztof Arbaszewski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Wdrażania Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego Ewa Ćwik, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Sławomir Cieślak, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska, Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Wiśniewski, dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność Maciej Wójcik i Andrzej Roman oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Ciemerych.

Uczestnikami mityngu byli: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wyszkowie (6 drużyn 10-osobowych) i  uczniowie wyszkowskich szkół (po 2 dziewczynki i 2 chłopców z każdej szkoły):

 • gimnazjalnych – Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3,
 • ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 3, I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”.

Do rywalizacji włączyli się również reprezentanci nauczycieli z zaproszonych szkół, goście oraz nauczyciele i pracownicy CEZiU "Kopernik".

Konkurencje, w których wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 2:

 • rzucanka siatkarska piłką fitness,
 • 5 podań piłką do futbolu amerykańskiego (klasy I-III),
 • koszykówka piłką do futbolu amerykańskiego (klasy IV-VI),
 • tor sprawnościowy,
 • zwis na drążku z ugiętymi ramionami na czas (dla chętnych).

Szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i zawodnicy 20+ brali udział w następujących konkurencjach:

 • bieg na dystansie 100 m,
 • pchnięcie kulą,
 • skok w dal,
 • zwis na drążku z ugiętymi ramionami na czas.

Do organizacji gier i zabaw z dziećmi ze szkoły podstawowej i sędziowania konkurencji lekkoatletycznych zaangażowani byli uczniowie – wolontariusze z klas: 1 LBP, 1 TL, 2 TL, 2 TI, 2 LBPa, 2 LBPb, 3 TL.

Wyniki:

Gimnazja:

 1.  miejsce Gimnazjum Nr 1 /81 pkt/ opiekun - Sławomir Niemycki
 2.  miejsce Gimnazjum Nr 3 /68 pkt/ opiekun- Paweł Deluga

Szkoły ponadgimnazjalne:

 1. miejsce Zespół Szkół Nr 1 /159 pkt/ opiekun - Sylwester Śniadała
 2. miejsce Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" /127 pkt/ opiekun - Artur Dudek
 3. miejsce I LO /122 pkt/ - opiekun - Mirosław Macioszczyk 
 4. miejsce Zespół Szkół Nr 3 /118 pkt/ opiekun - Krzysztof Ostrowski

W kategorii 20+ wzięło udział 46 zawodników, wszyscy otrzymali medale. Uczniowie szkoły podstawowej dostali dyplomy za udział.

Serdecznie dziękujemy za udział, zaangażowanie i postawę fair play.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa