ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

W dniu 9 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz,  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie mł.insp. Zbigniew Zięcina,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży  Pożarnej w Wyszkowie st. bryg. mgr inż. Marek Krassowski,  Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie płk. Konrad Wróbel, ks. kan. dr Zdzisław Golan,  Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Ciemerych, a także goście specjalni - dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 4 oraz dzieci z Przedszkola Nr 1 w Wyszkowie wraz z nauczycielami.

Apel rozpoczął się od złożenia przez dowódcę uroczystości ucznia kadeta Sebastiana Kluska meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Meldunek przyjęła pani dyrektor Grażyna Kalinowska. Następnie został odśpiewany hymn państwowy. Po powitaniu gości przez panią dyrektor uczniowie klasy pierwszej LO Bezpieczeństwo Publiczne złożyli uroczyste ślubowanie. Wyróżnionymi złożeniem ślubowania na sztandar zostali uczniowie: Alicja Sarnacka, Sandra Stani, Łukasz Sutkowski oraz Daniel Śliwka. Dowódcą pocztu sztandarowego była uczennica młodszy kadet Aleksandra Wróbel, chorążym uczeń młodszy kadet Przemysław Białousz, asystującym uczennica młodszy kadet Natalia Stopka. Po ślubowaniu błogosławieństwa uczniom udzielił ks. kan. Zdzisław Golan. Następnie przemówienie okolicznościowe do zebranych skierowali Dyrektor CEZiU "Kopernik" pani Grażyna Kalinowska, wicestarosta Adam Mróz i płk. Konrad Wróbel odnosząc się do rangi i znaczenia obchodzonego święta.

Tradycją naszej szkoły jest, że z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas LO Bezpieczeństwo Publiczne, Rozkazem szkolnym, otrzymują awanse i wyróżnienia za dotychczasowe zaangażowanie w wypełnianie obowiązków ucznia klasy mundurowej oraz reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Nagrodzeni zostali także uczestnicy V Szkolnego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim:

  • I miejsce zajął Paweł Pobudkiewicz – uczeń klasy III LBP b,
  • II miejsce Rafał Gudyn – uczeń klasy IV TM,
  • III miejsce Daniel Tymiński – uczeń klasy III LBP b.

Podsumowane zostały również wyniki Szkolnego konkursu na najlepsze wykonanie hymnu narodowego i hymnu szkoły.

Wyróżnione zostały następujące klasy:

  • I miejsce klasa I TE,
  • II miejsce klasa II LBP,
  • III miejsce klasa II TI.

Po raz pierwszy w tym roku odbył się konkurs dla wszystkich uczniów pt. „BIAŁO – CZERWONI”, który polegał na wyrażeniu radości z obchodzonego święta i  swego przywiązania do barw biało – czerwonych poprzez ubiór. Konkurs wygrała klasa I TS.

W drugiej części akademii uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym zaśpiewane zostały popularne pieśni legionowe i patriotyczne. Została podkreślona rola pieśni, która podczas prowadzonych walk o niepodległość, niewątpliwie dawała siłę, krzepiła ducha i podtrzymywała cechę, którą przed wiekiem Stefan Żeromski, obserwując działania Józefa Piłsudskiego i jego strzelców, określił mianem „niewzruszonej wiary” w niepodległość Polski. Ciekawy występ artystyczny przygotowały dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 4 oraz dzieci z Przedszkola Nr 1 w Wyszkowie prezentując utwory „Kto ty jesteś? Polak mały” oraz „O mój rozmarynie”.

Apel poprowadziły uczennice Anita Jasińska oraz Elwira Fecowicz uczennice klasy III LO Bezpieczeństwo Publiczne.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa