ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

30 listopada 2017 r. odbyła się konferencja podsumowująca staż zagraniczny uczniów CEZiU "Kopernik" w ramach projektu Erasmus+ " Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy ". Uroczystość prowadzili Adrian Kałuski z IV TPS i Radosław Rakowski z IV TE.

Grupa 20 uczniów w sierpniu 2017 r. uczestniczyła w stażu zagranicznym w Granadzie. Podczas czterotygodniowych praktyk w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik informatyk, technik elektryk, technik handlowiec i technik pojazdów samochodowych młodzież zdobywała doświadczenie, poszerzała swoje kompetencje zawodowe.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Pągowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Wdrażania Funduszy Europejskich Pani Ewa Ćwik, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Krzysztof Arbaszewski, Pani Ewa Trzcińska, współzałożycielka Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Ciemerych, Pan Piotr Turek - przedstawiciel rodziców stażystów.

Dyrektor CEZiU "Kopernik" Pani Grażyna Kalinowska powitała gości i podsumowała realizację projektu. W przemówieniu przypomniała, że projekt Erasmus + jest w naszej szkole realizowany od kilku lat i krótko przybliżyła zdobyte doświadczenie z odbytych staży zagranicznych. Podkreśliła również, że po raz drugi współpracowaliśmy z Europroyectos - hiszpańską firmą szkoleniową i instytucją pośredniczącą, specjalizującą się w zakresie przyjmowania uczniów i pracowników instytucji związanych z edukacją z całej Europy, w ramach projektów europejskich.

Następnie wszyscy obejrzeli prezentację i wysłuchali krótkich relacji uczniów z praktyk zagranicznych. Uczniowie Eryk Wiśniewski z III TS i Karol Składanek z II TPS przedstawili program pobytu i doświadczenia z praktyk zawodowych. O wykonywanych zadaniach, nabytych umiejętnościach i korzyściach ze stażu opowiedzieli uczestnicy stażu reprezentujący swoje zawody. Wicedyrektor Pani Natalia Szczerba sprawująca opiekę nad stażystami w Granadzie zaprezentowała film ukazujący życie codzienne stażystów, ich pracę i realizowany przez nich program kulturowy oraz krótki film z podróży uczniów na Gibraltar przygotowany przez tutorkę z firmy Europroyectos Panią Karolinę Kaczorowską. Po sentymentalnej filmowej podróży do czasu praktyki zawodowej w Granadzie Pani Natalia Szczerba podsumowała pracę opiekunów grupy.

Prowadzący konferencję uczniowie podzielili też się przemyśleniami uczestników stażu, które pojawiły się po opracowaniu ankiet ewaluacyjnych. Stwierdzili, że odnoszą wiele korzyści z zagranicznych praktyk i chętnie wezmą udział w kolejnym projekcie. Uczniowie podziękowali  Starostwu Powiatu Wyszkowskiego, dyrekcji szkoły i opiekunom z realizację stażu. Po części podsumowującej doświadczenia ze stażu, wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie Erasmus+ otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie stażu i certyfikaty ukończenia kursu języka hiszpańskiego.

Na zakończenie został przeprowadzony panel dyskusyjny. Głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Pągowski, Pani Ewa Trzcińska, współzałożycielka Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Ciemerych, przedstawiciel rodziców uczniów biorących udział w projekcie Pan Piotr Turek, szkolny doradca zawodowy Pani Agnieszka Gołębiewska. Wszyscy w swoich przemówieniach podkreślili, że staże zagraniczne są dla uczniów doskonałym uzupełnieniem obowiązkowego kształcenia zawodowego, możliwością sprawdzenia i pogłębienia umiejętności zawodowych i językowych, zdobycia nowej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego na rynku pracy. Uczniowie dyskutowali również z Panią Ewą Trzcińską na temat różnic i podobieństw między stażem zagranicznym a krajowym.

Konferencja zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa