ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Kalendarium do pobrania

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

30 listopada 2017 r. odbyła się konferencja podsumowująca staż zagraniczny uczniów CEZiU "Kopernik" w ramach projektu Erasmus+ " Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy ". Uroczystość prowadzili Adrian Kałuski z IV TPS i Radosław Rakowski z IV TE.

Grupa 20 uczniów w sierpniu 2017 r. uczestniczyła w stażu zagranicznym w Granadzie. Podczas czterotygodniowych praktyk w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik informatyk, technik elektryk, technik handlowiec i technik pojazdów samochodowych młodzież zdobywała doświadczenie, poszerzała swoje kompetencje zawodowe.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Pągowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Wdrażania Funduszy Europejskich Pani Ewa Ćwik, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Krzysztof Arbaszewski, Pani Ewa Trzcińska, współzałożycielka Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Ciemerych, Pan Piotr Turek - przedstawiciel rodziców stażystów.

Dyrektor CEZiU "Kopernik" Pani Grażyna Kalinowska powitała gości i podsumowała realizację projektu. W przemówieniu przypomniała, że projekt Erasmus + jest w naszej szkole realizowany od kilku lat i krótko przybliżyła zdobyte doświadczenie z odbytych staży zagranicznych. Podkreśliła również, że po raz drugi współpracowaliśmy z Europroyectos - hiszpańską firmą szkoleniową i instytucją pośredniczącą, specjalizującą się w zakresie przyjmowania uczniów i pracowników instytucji związanych z edukacją z całej Europy, w ramach projektów europejskich.

Następnie wszyscy obejrzeli prezentację i wysłuchali krótkich relacji uczniów z praktyk zagranicznych. Uczniowie Eryk Wiśniewski z III TS i Karol Składanek z II TPS przedstawili program pobytu i doświadczenia z praktyk zawodowych. O wykonywanych zadaniach, nabytych umiejętnościach i korzyściach ze stażu opowiedzieli uczestnicy stażu reprezentujący swoje zawody. Wicedyrektor Pani Natalia Szczerba sprawująca opiekę nad stażystami w Granadzie zaprezentowała film ukazujący życie codzienne stażystów, ich pracę i realizowany przez nich program kulturowy oraz krótki film z podróży uczniów na Gibraltar przygotowany przez tutorkę z firmy Europroyectos Panią Karolinę Kaczorowską. Po sentymentalnej filmowej podróży do czasu praktyki zawodowej w Granadzie Pani Natalia Szczerba podsumowała pracę opiekunów grupy.

Prowadzący konferencję uczniowie podzielili też się przemyśleniami uczestników stażu, które pojawiły się po opracowaniu ankiet ewaluacyjnych. Stwierdzili, że odnoszą wiele korzyści z zagranicznych praktyk i chętnie wezmą udział w kolejnym projekcie. Uczniowie podziękowali  Starostwu Powiatu Wyszkowskiego, dyrekcji szkoły i opiekunom z realizację stażu. Po części podsumowującej doświadczenia ze stażu, wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie Erasmus+ otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie stażu i certyfikaty ukończenia kursu języka hiszpańskiego.

Na zakończenie został przeprowadzony panel dyskusyjny. Głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Pągowski, Pani Ewa Trzcińska, współzałożycielka Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Ciemerych, przedstawiciel rodziców uczniów biorących udział w projekcie Pan Piotr Turek, szkolny doradca zawodowy Pani Agnieszka Gołębiewska. Wszyscy w swoich przemówieniach podkreślili, że staże zagraniczne są dla uczniów doskonałym uzupełnieniem obowiązkowego kształcenia zawodowego, możliwością sprawdzenia i pogłębienia umiejętności zawodowych i językowych, zdobycia nowej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego na rynku pracy. Uczniowie dyskutowali również z Panią Ewą Trzcińską na temat różnic i podobieństw między stażem zagranicznym a krajowym.

Konferencja zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Rekrutacja do CEZiU

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacjaZapraszamy kandydatów do klas pierwszych w CEZiU do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i ofertą edukacyjną. Warunkiem naboru jest wypełniennie formularza elektronicznego od 10 maja 2018 od godziny 10.00 do 18 maja 2018 do godz. 15:00. Poniżej zamieszczamy odnośniki do Regulaminu rekrutacji oraz do systemu elektronicznego naboru:

REGULAMIN REKRUTACJI

SYSTEM NABORU ELEKTRONICZNEGO 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa