ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

W czwartek, 8 lutego, odbyło się zebranie z rodzicami podsumowujące pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018. Rodzice zostali zapoznani z wynikami klasyfikacji, a także wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami policji: sierżant Wioletą Szymanik i podkomisarzem Damianem Wroczyńskim z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Policjanci przypomnieli rodzicom o odpowiedzialności młodzieży za czyny karalne. Zwrócili również uwagę na zjawisko cyberprzemocy. W ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” poprowadzili prelekcję na temat zagrożeń związanych z zażywaniem przez młodzież narkotyków i dopalaczy. Prelekcja z wykorzystaniem narkotykowej walizki edukacyjnej  miała charakter profilaktyczny. Jej celem było zwrócenie uwagi dorosłych (rodziców i nauczycieli) na zagrożenia jakim poddawana może być młodzież.

Policyjna walizka narkotykowa zawiera atrapy najbardziej znanych narkotyków i dopalaczy. Są tam urządzenia i przedmioty służące przechowywaniu, a także używaniu środków odurzających. Funkcjonariusze policji wskazywali na jakie zachowania młodzieży należy zwrócić uwagę i starali się wyostrzyć czujność pedagogów oraz rodziców informując, że atrapa baterii lub pomadki do ust może być schowkiem na dopalacze, a zabawkowa piłka - młynkiem do marihuany. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, jakie symptomy mogą świadczyć o zażywaniu narkotyków przez dzieci oraz co należy zrobić w takiej sytuacji. Dodatkowo zebrani poznali konsekwencje prawne związane z posiadaniem, produkcją czy handlem środkami narkotycznymi.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa