ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

27.04.2018 r. klasy maturalne CEZiU ,,Kopernik" ukończyły szkołę. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie kpt. Marcin Turowski, Pani mjr Agnieszka Krystman reprezentująca WKU w Wyszkowie, Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej płk. Konrad Wróbel, Pani Ewa Trzcińska współzałożyciel Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu, Dowódca 11 Samodzielnej Drużyny Mazowieckiej Obrony Terytorialnej Pan Mariusz Ragajsin, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Ciemerych.

W pierwszej części odbyło się uroczyste przekazanie i objęcie obowiązków Dowódcy Szkolnego klas mundurowych w związku z zakończeniem nauki przez obecnie pełniących tę funkcję ucznia starszego kadeta Sebastiana Kluska i starszego kadeta Piotra Rekusa. Nowym dowódcą została mianowana uczennica kadet Anna Kulesza. W drugiej części nastąpiło podsumowanie wyników w nauce abiturientów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego Bezpieczeństwo Publiczne i czwartych Technikum. Tradycyjnie uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

Po przemówieniu Pani Dyrektor Grażyny Kalinowskiej, która doceniła liczne sukcesy uczniów zostały wręczone Nagrody Starosty uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Byli to: Sara Milczarczyk, Sylwia Wróbel, Kacper Kogut- Maliszewski, Elwira Fecowicz, Karolina Kowalska, Aleksandra Wasik, Patryk Gołębiewski, Damian Chrzumnicki, Anita Jasińska. Zostały również wręczone nagrody książkowe i dyplomy za różnego rodzaju działalność na rzecz szkoły, wolontariat, sport, postawę i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków wynikających z Regulaminu klasy mundurowej i godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Specjalne nagrody ufundowała Straż Pożarna i WKU. Pan Starosta natomiast szczególnie wyróżnił wolontariuszy i ich opiekunów. Pani Dyrektor uhonorowała również dyplomami rodziców, którzy szczególnie angażowali się w pracę na rzecz szkoły.

Uroczystość uatrakcyjnił występ szkolnego zespołu pod opieką Pana Łukasza Augustynika oraz chóralne wykonanie piosenki zespołu ,,Kombi’’ ,,Pokolenie’’ przez uczniów klas czwartych. Piękne kwiaty i słodkie czekoladki były symbolicznym dodatkiem do podziękowań skierowanych do dyrekcji i wychowawców.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa