ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

25 maja 2018 r. był dniem szczególnym dla społeczności CEZiU "Kopernik". Obchodziliśmy dziesięciolecie nadania imienia Mikołaja Kopernika. Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęła się na placu apelowym o godz.10.00.

 Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Paweł Deluga, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Krzysztof Arbaszewski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Ewa Ćwik, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie ppłk mgr inż. Leszek Wieczorek, Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie mjr Agnieszka Krystman, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie młodszy insp. Zbigniew Zięcina, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie mł. bryg. Marek Krzyżański, Dowódca 11. Samodzielnej Drużyny Mazowieckiej Obrony Terytorialnej Mariusz Ragajsin, Prezes Stowarzyszenia "Wizna 1939" Dariusz Szymanowski, Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej w Wyszkowie mjr Sylwester Raniszewski, Dyrektor Handlowy w Firmie Pomelac i Coach Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu Ewa Trzcińska, Dyrektor Zakładu Karnego w Popowie ppłk. Robert Żochowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Ciemerych.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od przypomnienia historii nadania imienia Mikołaja Kopernika w 2008 r. Zespołowi Szkół Nr 2 przez wicedyrektor Natalię Szczerbę. Następnie uczniowie, jak co roku, złożyli kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. W przemówieniu inauguracyjnym Dyrektor CEZiU "Kopernik" Grażyna Kalinowska powitała gości przybliżyła liczne działania i osiągnięcia szkoły w ciągu minionej dekady. Mówiła o realizowanych projektach, współpracy z lokalnymi instytucjami, firmami i zakładami, wzbogaconej bazie dydaktycznej. Następnie pan Andrzej Grajczyk otrzymał awans na stopień sierżanta z rąk Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie ppłk Leszeka Wieczorka. Podczas uroczystości głos zabrali m.in. Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski i Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Ciemerych, którzy pogratulowali dyrekcji i uczniom sukcesów oraz życzyli powodzenia w kolejnych działaniach.

Tradycyjnie, już po raz dziewiąty, Kapituła "Serce za serce" nagrodziła statuetką osobę, za wyróżniającą działalność na rzecz szkoły. Otrzymał ją Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski. W podziękowaniu za współpracę listem gratulacyjnym został wyróżniony przez Kapitułę "Serce za serce" również Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz. W dalszej części wystąpiła wicedyrektor Natalia Szczerba, która wyróżniła Copernicusami najbardziej aktywnych uczniów w poszczególnych kategoriach indywidualnych i grupowych: w kategorii "Pomocna dłoń"- Piotra Pisłułę z klasy kl. 2 T I, w kategorii "Najlepszy sportowiec"- Adrianę Wiśniewską z klasy kl. 2 LBP,  w kategorii "Odkrycie roku"- Olgę Kaczmarczyk z klasy 1 TH oraz jednej w tym roku kategorii grupowej "Postawa patriotyczna" - uczniów klasy 2 LBP: Aleksandrę Wróbel, Damiana Szatanka, Przemysława Stanisława Białousza za wzorową postawę patriotyczną i godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości i świąt państwowych oraz okolicznościowych. Z okazji dziesięciolecia nadania imienia szkole Mikołaja Kopernika, w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój CEZiU i kształtowanie postawa patriotycznych oraz obywatelskich młodzieży Copernicusy okolicznościowe otrzymali również przedstawiciele wyszkowskich instytucji i firm współpracujących z szkołą.

Część artystyczna uroczystości rozpoczęła się od dworskiego tańca pawana, który wprowadził uczestników uroczystości w atmosferę epoki patrona szkoły. Po obejrzeniu pięknego tańca, wykonanego przez uczniów w strojach z epoki renesansu, wszyscy zebrani wzięli udział w "Turnieju wiedzy o Mikołaju Koperniku i kosmosie", który poprowadził patron szkoły - Mikołaj Kopernik. Rolę Kopernika odegrał Szymon Czestkowski z klasy III TS. Nagrodą w turnieju były słodkie upominki - pierniki, symbol miasta Torunia, z którym był związany Mikołaj Kopernik. Po turnieju patron szkoły zaprosił do  wysłuchania jubileuszowej piosenki z okazji 10-lecia nadania imienia pt. „Nasz Kopernik”, w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego. Uroczystość zakończyła się koncertem na skrzypcach i harfie w wykonaniu pani Agnieszki Kłosiewicz - absolwentki Akademii muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, współpracującej z Kwartetem Obsession oraz Filharmonią Dowcipu i Natalii Dymarskiej - absolwentki Akademii Muzycznej, współpracującej m.in. z Teatrem Wielkim Operą Narodową, Filharmonią Narodową.

Obchody dekady nadania imienia Mikołaja Kopernika przebiegały w miłej atmosferze. Wszyscy goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, zgodnie już z tradycją szkoły, dostali pierniki przygotowane na tę okoliczność i wysłuchali muzyki z epoki renesansu. Uroczystość prowadzili Weronika Gaszczyńska i Jakub Nowak.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa