ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w CEZiU "Kopernik" była ukoronowaniem pracy uczniów i pracowników szkoły. Przybyli na nią szczególni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty Krzysztof Arbaszewki, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska, Prezes Związku Piłsudczyków Rzczpospolitej Polskiej major Sylwester Raniszewski, Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Ciemerych.

Po serdecznym powitaniu Dyrektor CEZiU "Kopernik" Grażyna Kalinowska w swoim przemówieniu dokonała podsumowania pracy szkoły w roku 2017/18 zwracając uwagę na realizowane projekty, programy edukacyjne i przedsięwzięcia, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Przybliżyła również liczne sukcesy szkoły w minionym roku szkolnym i życzyła bezpiecznych wakacji oraz odpoczynku. Przemówienia wygłosili także zaproszeni goście i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Ciemerych, która w imieniu uczniów podziękowała dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży. Szczególnie podziękowała księdzu Sławomirowi Sokołowskiemu oraz pani Katarzynie Bużniak- nauczycielowi przedmiotów informatycznych, którzy kończą pracę w naszej szkole. Symbolem wdzięczności były kwiaty.

Koniec roku 2017/2018 był szczególnie ważny dla uczniów trzeciej klasy III Szkoły Branżowej z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która kończyła naukę. W jej imieniu podziękowanie dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi złożył uczeń Igor Dąbrowski. Uczniowie klasy trzeciej tradycyjnie otrzymali upominki od uczniów klas młodszych. Dyplomami zostali wyróżnieni również rodzice uczniów III klasy Szkoły Branżowej. Otrzymali je: pani Elżbieta Reniewicz, pani Agnieszka Kwiatkowska i pan Mieczysław Wycech.

W dalszej części uroczystości zostali nagrodzeni książkami i dyplomami uczniowie w następujących kategoriach:

  • średnia ocen 4,75 i wyżej: Krzysztof Czarnecki kl. III TE, Piotr Skalik kl.III TPSa, Rafał Kozioł kl. IIITI, Olga Radecka kl. IILBP ,Karol Składanek kl. IITPS, Natalia Kłębek kl. IITH, Rafał Osowiecki kl.IITH, Aleksandra Ciemerych kl.IITL
  • średnia ocen od 4,5 do 4,74: Daria Makowska kl.IIITL, Kamil Kryszkiewicz kl.ITPS, Olga Kaczmarczyk kl. ITH, Milena Głuszak kl.II TL, Julia Jabłońska kl. IITL, Anita Kołek kl.II TL
  • frekwencja 100%: Krzysztof Czarnecki kl. IIITE, Olga Radecka kl.IILBP, Paweł Melion kl.ITE, Kacper Jeż kl. ITI, Jakub Nowak kl. ITPS, Cezary Zwaliński kl. IWZ
  • średnia 5,0 i wyżej z przedmiotów zawodowych: Krzysztof Czarnecki kl.IIITE, Piotr Skalik kl.IITPS, Paulina Bonius kl.IITL, Aleksandra Ciemerych kl.IITL, Kamil Kryszkiewicz kl. IITPS, Karol Składanek kl.IITL, Rafał Osowiecki kl.IITH, Olga Kaczmarczyk kl.ITH
  • najlepszy sportowiec - Adriana Wiśniewska kl. 2LBP
  • postawa i zaangażowanie wynikające z wypełniania obowiązków wynikających z Regulaminu Klas Mundurowych:
  1. klasa II LBP: Mariusz Badowski, Przemysław Białołusz, Natalia Stopka, Damian Szatanek, Adriana Wiśniewska Aleksandra Wróbel,
  2. klasa I LBP: Cal Monika, Mikołajczyk Jakub, Mróż Aleksandra, Oniszk Michał, Podbielska Sandra, Sarnacka Alicja, Śliwka Daniel, Woźnica Kamil.

Miłym akcentem uroczystości był występ uczennic kl. II TH Olgi Kaczmarczyk i Kamili Soliwody oraz pokaz walki wręcz w wykonaniu uczniów klas mundurowych. Uroczystość prowadzili Kamila Pręgier i Szymon Czestkowski.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa