ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

3 października najmłodszy rocznik CEZiU „Kopernik” złożył uroczyste ślubowanie. Zgromadzonych na sali gimnastycznej: dyrektor szkoły panią Grażynę Kalinowską, wicedyrekcję panią Dorotę Konopkę i panią Natalię Szczerbę, wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów powitali prowadzący uroczystość: Eliza Kalisz i Gerard Piasecki.

Dyrektor szkoły pani Grażyna Kalinowska zapewniła uczniów, że szkoła daje szerokie możliwości rozwoju dzięki bardzo bogatej ofercie edukacyjnej i życzyła uczniom wielu sukcesów w czasie trwania nauki w „Koperniku”.

Następnie rozpoczęła się najbardziej doniosła chwila - uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje klasy i ślubowali na sztandar szkoły, po czym otrzymali z rąk pani dyrektor berło szkolne. Ten element raz w roku i tylko raz w całym cyklu kształcenia każdego rocznika jest przekazywany do rąk uczniów jako symbol, podkreślający moment rozpoczęcia nauki w CEZiU „Kopernik”.

Przedstawiciel klas pierwszych – Sebastian Marchlik z klasy I TI w imieniu koleżanek i kolegów zapewnił, że trud nauczycieli włożony w wychowanie i edukacje pozwoli na otwarcie każdemu uczniowi drogi do dorosłości. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Ciemerych dodała, że właśnie w „Koperniku” czekają każdego młodszego kolegę i koleżankę nowe doświadczenia, nowe przeżycia, wrażenia i możliwość rozwoju, którą daje m.in. uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. Prowadzący uroczystość, nawiązując do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości podkreślił, że wolność nie jest dana nam na zawsze - dlatego należy dbać o ojczyznę i szanować ja w myśl słów Stefana Packa - "Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie”.

Dzień ślubowania został odnotowany na kartach kroniki szkolnej, na których podpisali się wychowawcy klas pierwszych i ich przedstawiciele.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa