ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Kalendarium do pobrania

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Od 22 czerwca do 1 lipca 2018 roku trwa rekrutacja do czwartej edycji projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Celem projektu jest rozwijanie zdolności oraz motywowanie do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego. Projekt jest  adresowany do uczniów z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce.

Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu "Mazowsze"

 

21.05.2018r. uczniowie i uczennice CEZiU ”Kopernik” w ramach projektu „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wycieczce wzięło udział łącznie 60 uczniów i 4 opiekunów.

Czytaj więcej: Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla uczniów/uczennic CEZiU

 

Zajęcia z biologii w ramach projektu zostały podzielone na 7 bloków tematycznych:
1. Elementy genetyki
2. Komórka – podstawowa jednostka funkcjonowania organizmu
3. Organizm człowieka i jego układy
4. Ekologia
5. Doświadczenia biologiczne
6. Ochrona środowiska
7. Wycieczka do obszaru chronionego – Puszcza Biała.

Czytaj więcej: Zajęcia z biologii w wykorzystaniem ICT

Zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” były realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego kursu multimedialnego  ,,Profesor Klaus’’. Każdy rozdział tego kursu zawierał odpowiednio dobrany materiał i obejmował  m.in. dialogi, naukę słówek, prezentacje, rozumienie ze słuchu i gramatykę. Ćwiczenia były bardzo urozmaicone poprzez różnorodne nagrania dźwiękowe, filmy, animacje  i ciekawostki. Specjalne testy sprawdzające oraz czytelne statystyki umożliwiały na bieżąco weryfikację postępów w nauce.

Czytaj więcej: Zajęcia z języka niemieckiego z wykorzystaniem ICT

 

Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" uczestniczyli w zajęciach  z języka angielskiego z wykorzystaniem ICT w ramach projektu „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”. Najważniejsze cele, jakie udało się zrealizować w ramach tych zajęć to wzbogacenie zasobu słownictwa, czytanie tekstu ze zrozumieniem, konstruowanie wypowiedzi pisemnej, umiejętność rozumienia ze słuchu oraz konstruowanie wypowiedzi ustnej.

Czytaj więcej: Zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem ICT

 

Od 01 maja 2017r. uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" uczestniczą w realizacji projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów we współpracy z pracodawcami poprzez dostosowanie ich do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

W projekcie bierze udział 100 uczniów, w tym 30 uczennic i 70 uczniów CEZiU "Kopernik" z różnych kierunków kształcenia:

Czytaj więcej: Projekt "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego"

Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w 1 maja 2017 r. Powiat Wyszkowski rozpoczął realizację projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Celem głównym projektu jest  czytaj więcej

 Regulamin

Rekrutacja do CEZiU

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacjaZapraszamy kandydatów do klas pierwszych w CEZiU do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i ofertą edukacyjną. Warunkiem naboru jest wypełniennie formularza elektronicznego od 10 maja 2018 od godziny 10.00 do 18 maja 2018 do godz. 15:00. Poniżej zamieszczamy odnośniki do Regulaminu rekrutacji oraz do systemu elektronicznego naboru:

REGULAMIN REKRUTACJI

SYSTEM NABORU ELEKTRONICZNEGO 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa