ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Uczniowie CEZiU „Kopernik” w dniu 8 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 przystąpili do rozwiązywania zadań XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Bieżąca edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  podejmuje problem wyzwań, jakie występują na współczesnym rynku pracy.

Temat ten powinien być szczególnie bliski uczniom, którzy w niedalekiej przyszłości staną się jego uczestnikami, czy to w roli pracodawcy, czy też pracownika.

Jednym z podstawowych problemów rynku pracy jest występowanie zjawiska bezrobocia. Dlatego też bezrobocie jest przedmiotem dogłębnej i mającej długą historię analizy ekonomistów. J.A. Hobson w połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku zdefiniował je jako przymusową bezczynność zawodową. Należy tu podkreślić, że zjawisko bezrobocia ma charakter wieloaspektowy, stąd też dla prawidłowej jego analizy niezbędne jest zastosowanie odpowiedniej klasyfikacji. Najczęściej w literaturze przedmiotu wśród rodzajów bezrobocia wymienia się: frykcyjne, strukturalne, cykliczne (koniunkturalne), równowagi i nierównowagi oraz krótkookresowe i długookresowe.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa