ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczeństwo w szkoleInformujemy, że z dniem 13.11.2017 roku wprowadzamy reorganizację pracy szkoły w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom, zgodnie z zapisami w statucie § 56 „ze względów bezpieczeństwa młodzieży w czasie trwania zajęć lekcyjnych (również w czasie przerw) uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły bez zgody Dyrekcji Centrum lub zgody wychowawcy”.
W celu weryfikacji tożsamości ucznia niezbędne jest posiadanie i okazywanie legitymacji szkolnej lub identyfikatora zgodnie z § 52 Statutu Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa