ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności. AIDS to zespół nabytego upośledzenia odporności. HIV jest przyczyną choroby AIDS. Z HIV można żyć wiele lat, nie wiedząc o swoim zakażeniu. AIDS jest późnym stadium zakażenia HIV. Osoba zakażona HIV jest bardziej narażona na choroby ze względu na osłabioną odporność. Osoby, u których wcześniej wykryje się wirusa oraz włączy się terapię, mogą prowadzić normalne życie prywatne i zawodowe.

W grudniu uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniach poświęconych profilaktyce HIV i AIDS. Zajęcia prowadziła pani Elżbieta Rzeplińska – pedagog szkolny. Głównym celem zajęć było dostarczenie młodzieży rzetelnych informacji na temat choroby, sposobów unikania zakażenia wirusem HIV, a także praw osób chorych.

Uczniowie obejrzeli również filmy: ”Miało być inaczej” oraz „Żyć z HIV”. Następnie na przełomie grudnia i stycznia w naszej szkole odbyła się kolejna edycja testu wiedzy o AIDS i HIV. Uczestniczyły w niej wszystkie klasy pierwsze technikum, liceum i szkoła branżowa I stopnia. Test został przeprowadzony przez panią Annę Gładkowską. Był podsumowaniem wiadomości młodzieży dotyczących wirusa HIV oraz choroby AIDS.

Test obejmował 12 pytań wielokrotnego wyboru, a maksymalna ilość punktów do uzyskania to 26. Dwie lub trzy osoby, które z każdej klasy napisały najlepiej  test otrzymały nagrody – oceny bardzo dobre z biologii. Oto lista osób, które z każdej klasy najlepiej napisały ten rodzaj sprawdzianu:

  • I TL - Milena Staśkiewicz 17p., Julia Pakieła 16 p., Monika Koczara 16p.
  • I wz - Adam Gajcy 17 p., Filip Jechna 15 p.
  • I TE -Michał Kot 19 p., Marcin Telak 17 p., Bartosz Roicki 17 p.
  • I TIN - Patryk Kowalczyk 14 p., Jakub Przybysz 14 p.
  • I TPS - Grzegorz Zalewski 18 p., Adam Witkowski 18p., Piotr Wiciński 16p.
  • I LBP - Sandra Panasewicz 26 p., Wiktor Stankiewicz 26 p., Krzysztof Wrzesiński 26p.
  • I TS - Patryk Skierkowski 20p., Mateusz Godlewski 18p.

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa