ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

Informujemy, iż Powiat Wyszkowski w ramach realizacji projektu „Dobre kompetencje – lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 doposażył trzy pracownie kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”:

 1. Pracownię eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej

   2. Pracownię informatyczną – gamingową

    3.Pracownię pojazdów samochodowych

 Promocja w prasie lokalnej:

https://nowywyszkowiak.pl/wydarzenia/pracownia-informatyczno-gamingowa-w-koperniku-foto.html

https://tubawyszkowa.pl/aktualnosci/czytaj/18134-gamingowa-pracownia-dla-ceziu-kopernik

W ramach realizacji projektu pn. „Dobre kompetencje – lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" uczestniczyli w STAŻACH UCZNIOWSKICH.

Uczniowie realizowali staże u pracodawców w dwóch edycjach:

I edycja odbyła się w okresie VI-VIII/2022r.( staż odbyło 50 osób)

II edycja odbyła się w okresie VI-VIII/2023r.( staż odbyło 58 osób).

Czytaj więcej: FOTORELACJA z odbytych STAŻY UCZNIOWSKICH 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku a co za tym idzie dostosowaniu kształcenia zawodowego, nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w latach 2021-2023 w ramach projektu „Dobre kompetencje – lepszy start” wzięli udział w następujących wsparciach doskonalenia kompetencji i umiejętności zawodowych:

 1. Studia podyplomowe z zakresu Energetyki – 2 osoby
 2. Studia podyplomowe z zakresu Energetyki odnawialnej - 2 osoby
 3. Kurs z podstaw programowania w języku Scratch - tworzenie gier i aniamcji - 4 osoby
 4. Kurs kwalifikacyjny z podstaw programowania w języku Python - 4 osoby
 5. Kurs 40h z zakresu posługiwania sie nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w edukacji - 5 osób
 6. Kurs 28h z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - 5 osób
 7. Kurs 8h z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie - 4 osoby
 8. Szkolenie z zakresu "ADR dla spedytorów" - 6 osób
 9. Szkolenie z zakresu eksploatacji urządźeń i sieci eletroenergetycznych - 4 osoby
 10. Szkolenie z zakresu OOS - na środowisko przedsięwięć budowlanych - 5 osób
 11. Szkolenie z zakresu aktywizujących metod nauczania w realizacji przedmiotów zawodowych branży mechanicznej - 6 osób

 

W ramach projektu „Dobre kompetencje – lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego i języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK, a także warsztaty kształtujące umiejętności uniwersalne z wykorzystaniem TIK, pt. „Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów” , „Jak być innowacyjnym i twórczym?”, a także „Skuteczne metody uczenia się”.

Uczniowie podzieleni na 10 osobowe grupy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych oraz ćwiczeniach warsztatowych. Dzięki spotkaniom mieli okazję utrwalić wiedzę i umiejętności, wyrównać ewentualne braki, bliżej poznać samych siebie oraz nauczyli się przełamywania barier w ramach komunikacji interpersonalnej.

Treści związane z realizacją np. zajęć ”Skuteczne metody uczenia się” zwiększyły zainteresowania uczniów technikami zapamiętywania, a także metodami aktywizującymi. Warsztaty „Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów” dały szansę uczniom na odnalezienie w sobie motywacji do nauki,  tworzenia nowych pomysłów oraz przekształcania inspiracji w konkretne rozwiązania. Poprzez wspólne zaangażowanie na zajęciach „Jak być innowacyjnym i twórczym?” uczestnicy poznali techniki szybkiego pobudzania swojej kreatywności, a także nauczyli się wyzwalać myślenie innowacyjne i twórcze. Podczas zajęć uczniowie stosowali różnorodne pomysły oraz oryginalne rozwiązania danego problemu. Efektem ich pracy jest widoczna, zwiększona otwartość na zmiany i chęć tworzenia pomysłów z nowymi rozwiązaniami. Podczas zajęć uczniowie wykorzystywali technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) które są niezbędne do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym.

Informujemy o zakończeniu rekrutacji uzupełniającej dla uczniów do udziału w Projekcie „Dobre kompetencje – lepszy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobre kompetencje – lepszy start”.

 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Dobre kompetencje - lepszy start"

 https://www.powiat-wyszkowski.pl/info/zawartosc/217/

Uczniów CEZiU „Kopernik” zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie „Dobre kompetencje – lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia uczestnika i złożenie ww. dokumentów do sekretariatu szkoły do 20 czerwca 2023r. (dokumenty do pobrania w załącznikach).

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika

Listy zrekrutowanych zostaną ogłoszone 26 czerwca 2023r.

Informujemy o zakończeniu rekrutacji uzupełniającej dla nauczycieli do udziału w Projekcie „Dobre kompetencje – lepszy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobre kompetencje – lepszy start”.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Dobre kompetencje - lepszy start"

https://www.powiat-wyszkowski.pl/info/zawartosc/217/