ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Sekretariat – Ewa Świdwa

godziny pracy
poniedziałek - piątek
8.00- 16.00

Numer telefonu i fax: (29)742-48-61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Można również kierować korespondencję drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie przypomina, że legitymacja szkolna jest dokumentem potwierdzającym tożsamość ucznia.

 

Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której ważność potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej.Nie udostępnia się legitymacji innym osobom. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacja szkolna podlega wymianie w przypadkach zmiany danych osobowych, np.: nazwiska, adresu. W przypadkach zgubienia, zniszczenia, kradzieży, fałszowania legitymacji, wydawany jest duplikat legitymacji.

Zasady odpłatności wydawania duplikatów dokumentów reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów ( Dz. U. Nr 58, poz. 504, z póź. zmian.)

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej
dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie skarbowej:

- opłatę 9,00 złotych dokonuje się w sekretariacie szkoły.

W przypadku zgubienia lub kradzieży legitymacji szkolnej należy szukać jej poprzez zamieszczenie ogłoszenia w szkole (na okres 2 tygodni) lub w prasie.

Osoba zainteresowana składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji, które powinno być skierowane do Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie oraz zawierać następujące dane dot. ucznia: imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia.

Do podania należy załączyć:

1. dowód wpłaty kwoty 9 złotych tytułem wystawienia duplikatu legitymacji,

2. aktualne zdjęcie,

3. fakturę lub wycinek ogłoszenia (w przypadku zamieszczenia w prasie informacji o zgubieniu
lub kradzieży dokumentu),

4. zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Informuję, iż w przypadku fałszowania legitymacji szkolnej (przerabiania danych osobowych) obowiązuje art. 270 Kodeksu Karnego: „Kto w celu użycia za autentyczny podrabia, przerabia dokument, lub takiego dokumentu używa jako autentycznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.” (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553).

Osoba stwierdzająca sfałszowanie legitymacji szkolnej ma obowiązek powiadomić policję.

Dyrektor
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie

Grażyna Kalinowska