ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Centrum Edukacji Zawodowej I Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie. 

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo, gdyż zostały przysłane przez podmiot zewnętrzny,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych przebudowom i zmianom są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29-742-48-61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Budynek główny - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82

Wejście do budynku znajduje się od ul. Świętojańskiej i nie ma żadnych barier utrudniających wejście do Szkoły. Budynek piętrowy, posiada schody, nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze oraz pomieszczenia biblioteki. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków z barierką. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy sekretariacie. Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

 • Budynek Dydaktyczny Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A 07-200 Wyszków

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście od strony parkingu wewnętrznego, gdzie na parterze mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, następnie klatką schodową na I i II piętro.
 • przejście z budynku głównego na I piętro, nie ma żadnych barier utrudniających wejście do budynku.

Budynek dwu piętrowy, posiada schody, nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Przy schodach do wejścia znajdują się podjazdy dla wózków z barierką. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku wynajmowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Jowisz” w Wyszkowie ul. Świętojańska 89A 07-200 Wyszków- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.

Do budynku, w którym znajduje się Szkolne Schroniska Młodzieżowe „Jowisz”, które mieści się na I piętrze, prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne, znajduje się od strony ulicy Świętojańskiej. Na parterze budynku pomieszczenia zajmowane są przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz biura Domu dla dzieci nr 1 i 2, a II piętro przez Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B.
 • wejście od strony patio, nie ma żadnych barier utrudniających wejście do budynku. Budynek dwu piętrowy, posiada schody, posiada windę wejście od strony patio, która umożliwia wjazd na I i II piętro. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Przy schodach do wejścia głównego i przy wejściu z patio na łącznik między budynkiem a stołówką znajdują się podjazdy dla wózków z barierką. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku wynajmowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i na II zajmowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B. Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 • Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Świętojańska 82A 07-200 Wyszków - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, znajduje się od strony ulicy Świętojańskiej, nie ma żadnych barier utrudniających wejście do budynku. Pomieszczenia w I korytarzu od wejścia zajmowane są przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, część pomieszczeń od ul. Dworcowej zajmuje Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, które maja oddzielne wejścia. Budynek w części parterowy, posiada schody, nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się w I korytarzu wynajmowanym przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych. Przy ulicy Świętojańskiej znajdują się zatoki z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.