ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

5-tego kwietnia 2024r. w CEZiU „Kopernik” odbyło się oficjalne podsumowanie projektu pt. "Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika", który został zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, w ramach projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2023 roku i obejmował dwie mobilności, w których wzięło udział 30 uczniów kształcących się w zawodach: logistyk, spedytor, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, informatyk, a także 4 opiekunów.

Staże zawodowe trwały 3 tygodnie i odbywały się we włoskich firmach w Rimini.

Naszym partnerem zagranicznym była firma Sistema Turismo.

Realizując projekt osiągnęliśmy następujące cele:

 • Włączenie osób młodych o mniejszych szansach do programu Erasmus+ oraz przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji i wykluczeniu społecznemu.
 • Poprawa wyników uczenia się, edukacja cyfrowa.
 • Propagowanie wielojęzyczności.
 • Edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju poprze organizację przedsięwzięć w środowisku lokalnym.
 • Poszerzenie europejskiej świadomości kulturowej, rozwój współpracy międzynarodowej.
 • Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Wzmacnianie kompetencji kluczowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy.

Podczas podsumowania projektu przedstawiono wyniki raportów indywidualnych uczestników oraz analizę ankiet ewaluacyjnych.

Uczestnicy projektu w raportach indywidualnych odpowiedzieli na pytania dotyczące stażu:

 • 100% uczniów zdobyło lub udoskonaliło przydatne umiejętności praktyczne
 • pewność siebie, niezależność i odpowiedzialność wzrosła u wszystkich uczestników projektu
 • wszyscy uczniowie po powrocie ze stażu lepiej rozumieją różnorodność w swoim społeczeństwie
 • dzięki mobilności 100% uczestników dowiedziało się więcej o nowych i użytecznych sposobach stosowania technologii cyfrowej
 • wszyscy respondenci uważają, że poprawili swoje umiejętności w zakresie podstawowego języka używanego podczas okresu mobilności.

Najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że najważniejszymi korzyściami z udziału w stażu zawodowym były:

 • podniesienie kompetencji językowych i przełamanie bariery językowej (ponad 90%)
 • nabycie umiejętności potrzebnych na rynku pracy polskim i europejskim (ponad 80%).
 • dla 75% uczniów ważną korzyścią było poznanie kultury włoskiej.
 • ponad 67% respondentów wybrało również za priorytet wzrost motywacji do języków obcych oraz wzrost pewności siebie i samooceny.

Wszyscy ankietowani potwierdzili, że udział w stażu:

 • uczył pracy w grupie
 • pozwolił wykazać się samodzielnością działania
 • dał możliwość działania/ sprawdzenia się w nowym otoczeniu i nowych sytuacjach
 • pomógł w przełamaniu bariery w komunikacji z osobami obcojęzycznymi
 • pomógł w budowaniu świadomości różnorodności kultur europejskich

Uczestnikom projektu wręczone zostały certyfikaty oraz dokumenty „Europass Mobilność”.

Pani Monika Kluczek Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” złożyła na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu Wyszkowskiego Pani Ewy Bartosiewicz reprezentującej Starostwo Powiatu Wyszkowskiego podziękowanie za wsparcie finansowe projektu.

Podziękowania otrzymały również osoby zaangażowane w realizację projektu:

 • Pani Maria Gorczyńska oraz Pani Paulina Fijałkowska Pracownice Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie
 • Pani Agnieszka Gołębiewska, Pani Agnieszka Oniśk oraz Pani Agnieszka Rychlicka – zespół ds. projektów unijnych