ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

 

Od 1 czerwca 2017r. uczniowie i nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” uczestniczą w realizacji projektu pt. „Otwarci na świat uczniowie i uczennice powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU, Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY, Poddziałanie 10.1.1 EDUKACJA OGÓLNA Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu jeden nauczyciel CEZiU ”Kopernik” korzysta ze wsparcia w formie uczestnictwa w studiach podyplomowych o specjalności: Systemy informacyjne i analiza baz danych. Natomiast dwóch nauczycieli (1K/1M) korzysta ze wsparcia w formie kursu z zakresu TIK. Zadania te mają na celu doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

Dla 100 uczniów CEZIU „Kopernik” w ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych. W roku szkolnym 2017/2018r. przeprowadzono następujące zajęcia:

- z języka angielskiego z wykorzystaniem ICT (50 osób),

- z języka niemieckiego z wykorzystaniem ICT( 50 osób),

- z biologii z wykorzystaniem ICT(20 osób),

Zajęcia z języków obcych

Pozostałe zajęcia z kompetencji kluczowych zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019, czyli zajęcia tj.:

- z fizyki z wykorzystaniem ICT(20 osób),

- z matematyki z wykorzystaniem ICT(20 osób),

- z chemii z wykorzystaniem ICT(20 osób),

- z geografii z wykorzystaniem ICT(20 osób),

- z matematyki z wykorzystaniem ICT(20 osób).

Młodzież CEZiU ”Kopernik” bierze również udział w warsztatach z kompetencji miękkich, rozwijających postawy i umiejętności na rynku pracy. W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono:

- warsztaty „ Ja jako członek społeczności”(100 osób)

- warsztaty „ Kreatywne rozwiązywanie problemów – trening asertywności” z zakresu kreatywności i przedsiębiorczości (100 osób).

Natomiast w roku szkolnych 2018/2019 zostaną przeprowadzone warsztaty tj.:

- warsztaty „ Tworzenie innowacyjnych rozwiązań” z zakresu innowacji (100 osób)

- warsztaty „Co znaczy być przedsiębiorczym”(40 osób).

Ponadto w ramach projektu uczniowie w 2018r. skorzystają z wyjazdów edukacyjnych tj.:

- wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ( 60 osób);

- wyjazd edukacyjny na Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni w Warszawie (60 osób).