ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

 

Zajęcia z biologii w ramach projektu zostały podzielone na 7 bloków tematycznych:
1. Elementy genetyki
2. Komórka – podstawowa jednostka funkcjonowania organizmu
3. Organizm człowieka i jego układy
4. Ekologia
5. Doświadczenia biologiczne
6. Ochrona środowiska
7. Wycieczka do obszaru chronionego – Puszcza Biała.

Uczestnicy zajęć korzystali z otrzymanych do sali pomocy tj.: tułów człowieka z wyjmowanymi elementami, 6 mikroskopów, preparaty biologiczne gotowe, szkła podstawowe i nakrywkowe, zestaw do oznaczania bezkręgowców, zestaw do badania jakości wody i szkło laboratoryjne.
Zakładanymi, podstawowymi celami zajęć było:
-poznanie budowy i funkcjonowania przez uczniów własnego organizmu i określenie przyczyn powstawania chorób,
-doskonalenie techniki mikroskopowania i wykonywania preparatów,
-kształtowanie umiejętności opracowywania, analizowania i interpretowania wyników obserwacji i doświadczeń,
-kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem – praca z programem do nauki biologii,
-budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów,
-kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
-zaciekawienie młodzieży światem przyrody oraz rozbudzenie pasji poznawczych.
-motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.
Podstawowe korzyści osiągnięte po zajęciach:
-Uczestnicy potrafią mikroskopować oraz samodzielnie wykonać określone preparaty,
-Uczestnicy znają wszystkie układy organizmu człowieka oraz ich budowę i funkcjonowanie,
-Uczestnicy wiedzą jak interpretować i analizować obserwacje i doświadczenia biologiczne,
-Uczestnicy potrafią korzystać z komputera przy nauce biologii,
-Uczestnicy poznali pracę zespołową,
-Pasje przyrodnicze uczestników zostały rozbudzone, potrafią oznaczać niektóre organizmy do gatunku przy pomocy klucza.