ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

 

  W ramach realizacji projektu pn. "Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiegouczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" uczestniczyli w warsztatach rozwijających postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy, pn. "Ja jako członek społeczności" z zakresu umiejętności pracy zespołowej.

Warsztaty były realizowane w okresie od listopada 2017r do maja 2018r. dla 5 grup 20-osobowych. Łącznie w warsztatach wzięło udział 100 uczniów.

Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami socjologicznymi, takimi jak: jednostka, zbiorowość, wspólnota, grupa, więź społeczna, rola społeczna, społeczeństwo. Uczestnicy przyglądali się też rodzinie - jako najważniejszej grupie społecznej.

Warsztaty skupiały się na:

 • uświadomieniu uczestnikom, dlaczego człowiek nazywany jest istotą społeczną
 • zdefiniowaniu sytuacji, w których człowiek odgrywa różne role społeczne
  • ćwiczeniach związanych z nabywaniem umiejętności współdziałania z innymi i mówienia o sobie
  • kształtowaniu umiejętności pracy w grupie, prawidłowych zachowań , poprawa komunikacji między uczestnikami.
 • ćwiczeniu metod zmiany postaw jako umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
  • kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej.

Podstawowe korzyści osiągnięte przez uczestników warsztatów:

 • uczestnicy warsztatów potrafią określić swoje role w zespole, a także potrafią określić cechy osobowości członków zespołu, istotne z punktu widzenia funkcjonowania zespołu jako całości
 • uczestnicy warsztatów poznali czym jest praca zespołowa, co o niej świadczy i jak ją można rozwijać i wzmacniać
 • uczestnicy warsztatów wiedzą jak opowiadać o swoich kompetencjach pracy zespołowej na rozmowie kwalifikacyjnej
 • uczestnicy warsztatów poznali postawy człowieka jako podstawowy element naszego funkcjonowania, a także poznali metody zmiany postaw.

Warsztaty " Ja jako członek społeczności" odbyły się zgodnie z ustalonym programem

i harmonogramem, który obejmował 15 godzin zajęć.

W ramach zajęć słuchacze otrzymali materiały szkoleniowe ( notatnik i przybory do pisania) oraz podręczniki dydaktyczne:

1. "Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie" Wydawnictwo: Edgard. Autor: Agnieszka Biela,

2. "Kompetencje personalne i społeczne" Autor: Anna Krajewska.