ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka CEZiU”Kopernik” otrzymała w maju 2019 roku środki finansowe na zakup książek w sumie 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 599 książek, w tym o 250 egzemplarzy lektur zgodnych z podstawą programową. Biblioteka musiała zadbać o uzupełnienie dotychczasowych lektur w dodatkowe woluminy dla uczniów podwójnego rocznika. Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we wcielenie owych wskazań.

Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

I. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek

Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W kwietniu 2019 roku przeprowadzono sondaż wśród całej społeczności szkolnej-uczniów i nauczycieli w sprawie wyboru książek do zakupu. Wychowawcy poszczególnych klas zgłaszali również propozycje książek. W bibliotece utworzono „Pudełko książkowych marzeń”, do którego uczniowie mogli wrzucać swoje typy. Przeprowadzono także konsultacje z polonistami pod kątem wzbogacenia księgozbioru w nowości wydawnicze oraz w lektury szkolne. Także nauczyciel-bibliotekarz śledził witryny i portale internetowe poświęcone książkom. W wyniku w/w działań została przygotowana lista książek, która została zaakceptowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

II. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

Podjęto współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Wyszkowie. Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów, zdobyto informację na temat gromadzonych zbiorów, aby ich nie dublować, wymieniono informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo. W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach:

-”Fakty i mity na temat zdrowego odżywiania". Celem spotkania było zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla młodzieży w wieku szkolnym oraz w spotkaniu.

-”Umiem mówić NIE” spotkanie, którego celem była promocja zdrowego stylu życia wolnego od dymu nikotynowego, alkoholu i narkotyków.

-Lekcje biblioteczne dla uczniów klas maturalnych nt„Warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Wyszkowie", trakcie zajęć młodzież miała możliwość zapoznać się z warsztatem informacyjnym biblioteki, katalogiem tradycyjnym i komputerowym, bazami on-line

-Czytanie bajek dzieciom z Przedszkola Nr 1 w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego "Mały Miś w świecie literatury", którego celem jest rozwijanie i promocja czytelnictwa.

Ponadto warto podkreślić udział nauczyciela bibliotekarza i warsztatach samokształceniowych organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną. Są to wymiany doświadczeń i pomysłów, prezentacji nowatorskich formy pracy z czytelnikiem. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną to m.in. telefoniczne konsultacje i ustne opiniowanie książek do zakupu. Coroczny udział uczniów CEZiU ”Kopernik w Paradzie Moli książkowych. Udział nauczyciela bibliotekarza w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida.

III. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów

Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

1.Bicie rekordu czytania w ramach akcji masowego czytania ;”Jak nie czytam jak czytam-czerwiec 2019- akcja miała na celu popularyzację czytelnictwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką.

2.Narodowe Czytanie – wrzesień 2019 –Nowele polskie” celem akcji jest propagowanie polskiej literatury.

3. Lekcje biblioteczne klas pierwszych-wrzesień2019-zapoznanie uczniów klas pierwszych z biblioteka, przyjęcie w poczet czytelników.

3. Rok Zbigniewa Herberta- październik 2019- gazetka oraz konkurs literacki o życiu i twórczości Poety „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”. Celem konkursu jest poznanie biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejów Polski w latach II wojny światowej. Uczniowie nagrodzeni w konkursie: Milena Głuszak, Anita Kołek , Dominika Mróz kl.4TL.

4.„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” - wrzesień 2019 -w ramach realizacji upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych czytanie bajek w Przedszkolu Integracyjnym Nr 4 w Wyszkowie.

5. Dzień Bibliotek Szkolnych pod hasłem: ” Wyobraź sobie”: - wystawa albumów i nowości wydawniczych zakupionych ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, -słodkie wypożyczanie, - ekspresowy konkurs literacki: ”Połącz autora z tytułem książki” - uwolnij wyobraźnię i spróbuj napisać książkę.

6.”Fakty i mity na temat zdrowego odżywiania" -spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla młodzieży w wieku szkolnym oraz w spotkaniu

7.”Umiem mówić NIE”- spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej, którego była promocja zdrowego stylu życia wolnego od dymu nikotynowego, alkoholu i narkotyków. 8.Lekcje biblioteczne dla uczniów klas maturalnych nt„Warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Wyszkowie", trakcie zajęć młodzież ma możliwość zobaczyć jak funkcjonuje inny typ biblioteki.

9.Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną w ramach NPRC literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej.-listopad,grudzień- 10.Czytanie bajek w Bibliotece Pedagogicznej, dzieciom Przedszkola Nr 1 w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego "Mały Miś w świecie literatury", którego celem jest rozwijanie i promocja czytelnictwa.-listopad 2019 

11. Konkurs o życiu i działalności patrona szkoły Mikołaja Kopernika laureatami konkursu zostali:

• I miejsce – Kacper Andrzejak kl.1TSg

• II miejsce-Paulina Głowacka kl.1Hg

• III miejsce- Patrycja Rosińska kl.1TSp i Łukasz Tryc kl.1TPS p

12.Konkurs na Boże Narodzenie. Wyróżnieni w konkursie zostali: Klaudia Kasza i Sandra Chmielak z kl. Iwz oraz Weronika Bielecka kl.1LOp

13.Wystawa prac wykonanych przez uczniów w ramach realizacji NPRCz. W Wyniku głosowania wyróżniono prace kl.1TLg,1TSp oraz 2TPS.

IV. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami

W trakcie zebrań z rodzicami ( wrzesień 2019) wychowawcy odczytali list otwarty, opracowany przez nauczyciela bibliotekarza. List zachęcał do korzystania z biblioteki szkolnej całe rodziny, wskazywał istotne walory czytania oraz jego rolę w kształtowaniu postaw czytelniczych. List został także wysłany do rodziców przez dziennik elektroniczny. Ponadto na stronie internetowej szkoły założona została zakładka pod hasłem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na której umieszczono informacje o działaniach w ramach Priorytetu 3., a także opublikowano listę zakupionych i proponowanych przez uczniów i rodziców książek do biblioteki szkolnej oraz list do rodziców.

V. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich

Biblioteka czynna jest w godzinach 8.00-15.00.Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów - uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach. Wprowadzono zmiany w regulaminie biblioteki umożliwiające wypożyczanie książek na okres wakacji i ferii. Systematycznie organizowane są akcje połączone z wystaw ą książek :”Ferie z książką”, ”Zabierz książkę na wakacje”.

VI. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Wzięto pod uwagę propozycje zarówno rodziców, pani psycholog, jak i wychowawców. Zakupiono książki z większą czcionką oraz w formie w audiobooków na płytach CD- lektury szkolne i beletrystykę oraz książki dla uczniów niedostosowanych społecznie.

VII. Zorganizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki

W trakcie trwania projektu roku uczniowie i nauczyciele zrealizowali w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 25 projektów edukacyjnych. Aby zrealizować projekty uczniowie musieli wybrać odpowiednie książki, zapoznać się z nimi, wybrać potrzebne informacje. Przez to, że zaangażowali się w realizację, poznawali nowe tytuły, które mogły ich zainteresować. Przekonywali się również, że czytanie może być przyjemnością, a także źródłem zaskakującej czasem wiedzy o świecie. Różnorodność tematów i form realizacji projektów umożliwiły młodzieży dostrzeżenie wartości książki i przyczyniły się do popularyzacji czytelnictwa w szkole. Uczniowie wybierając temat, formę oraz sposób prezentacji projektu wykazali się pomysłowością i kreatywnością.

Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z innymi bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym. Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to bardzo atrakcyjne pozycje - bestsellery, książki poczytnych autorów. Ciekawie doposażony księgozbiór umożliwia uczniom miło spędzać czas na przerwach, prowadzić dyskusje na temat przeczytanych dzieł, dostarcza pozytywnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, umożliwia uczestniczenie w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, zachęca do nowych, ciekawych działań na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość współdecydowania o zakupach, czytanie nowych książek, spowodowało, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce oraz proponują nowe zakupy. zbiorach. Udział w programie otworzył wiele możliwości do nowych, ciekawych działań we współczesnej szkole, w tym i w bibliotece. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację programu w naszej szkole i zapraszam do biblioteki !

Grażyna Zioła