ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

Klasy pierwsze technikum-„Być jak Mikołaj Kopernik"

Projekt został zrealizowany we wszystkich klasach pierwszych technikum. Wzięło w nim udział 10 klas, które wypożyczały z biblioteki szkolnej potrzebne książki. Zgromadzony materiał posłużył młodzieży do szczegółowego prześledzenia kolejnych etapów życia patrona Szkoły oraz wykonania plakatów, plansz, portretów , prezentacji multimedialnych. Dodatkowo klasa 1THg w oparciu o biografię ułożyła wiersz: „Nasz patron”,natomiast klasa 1TLG wykonała koszulki i poduszkę z wizerunkiem patrona Szkoły. W ramach realizacji projektu odbył się również konkurs na najlepsze wykonanie pieśni szkoły. Hymn nawiązuje do życia naszego patrona. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1THg. 

Odbył się też konkurs ”Życie i działalność Mikołaja Kopernika”, w którym laureatami zostali:I miejsce – Kacper Andrzejak kl.1TSg, II miejsce-Paulina Głowacka kl.1Hg, III miejsce- Patrycja Rosińska kl.1TSp i Łukasz Tryc kl.1TPS p.

Klasy drugie technikum - Obycie umila życie

Projekt został zrealizowany w klasach drugich technikum. Wzięło w nim udział 5 klas które wypożyczyły z biblioteki szkolnej potrzebne materiały. Uczniowie mieli okazję pracować nad wieloma zagadnieniami dotyczącymi zasad dobrego wychowania, takimi jak: maniery w miejscach publicznych, sztuka e-komunikacji, kultura rozmowy, kultura w sieci. Poznali również historię dobrych manier od starożytności po czasy obecne. Podczas zajęć stosowane były różnorodne formy i metody pracy. Zgromadzony materiał umożliwił wykonanie prezentacji multimedialnych, plansz i plakatów.

Klasa 2 TH Kultura rozmowy

Co i jak mówię- kultura słowa. Uczniowie w trakcie realizacji projektu poznali czym jest kultura słowa, jak należy poprawnie mówić. Dlatego wykonali plakaty propagujące kulturę wypowiedzi. Dzięki tym działaniom przypomnieli sobie, że ważne jest nie tylko co mówimy, ale i w jaki sposób.

Klasa 2TPS -Kilka zasad dobrego zachowania savoir-vivre na co dzień

W oparciu o książki z biblioteki uczniowie zapoznali się z zasadami dobrego zachowania .Poznali zachowania w różnych sytuacjach. Poznali również historię dobrych manier od starożytności po czasy obecne. Przygotowali i przedstawili na lekcji scenki rodzajowe ukazujące jak należy zachować się np. w kinie, teatrze, autobusie. W wyniku realizacji projektu powstał w formie planszy dekalog zachowania dżentelmena. Plansza zostanie udostępniona na godziny do dyspozycji wychowawcy.

Klasa 2 TE realizowała temat „Obycie umila życie”

Podczas pierwszej z dwóch lekcji wychowawczych poświęconych tematyce savoir vivre odbyła się dyskusja dotycząca wspomnianego tematu, podczas której uczniowie omówili znane im zasady poprawnego zachowania w różnych sytuacjach. Na kolejnych zajęciach uczniowie przedstawili prezentacje, do których pozyskali informacje korzystając z zasobów biblioteki szkolnej. Prezentacje przybliżyły uczniom reguły obowiązujące na przykład podczas zachowania przy stole oraz zweryfikowały ich wiedzę na ten temat. Prezentacje wykonane przez uczniów będą wykorzystane przez inne klasy na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Klasa 2TS- Savoir-vivre przy stole

Uczniowie w oparciu o książki z biblioteki poznali dobre maniery i zasadach zachowania się przy stole. Zdobyte wiadomości wykorzystali przy tworzeniu animacji w której z pomocą aplikacji nakrywali do stołu zgodnie z przyjętymi zasadami. Praca przy realizacji uzmysłowiła młodzieży, iż postawa przy stole jest elementem kultury osobistej człowieka,wskazała wartości dobrych manier, jako zespołu zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, rozbudziła świadomość estetyki związanej z kulturą spożywania posiłków, wskazała na istotną rolę spożywania posiłków przy wspólnym stole, jako siły łączącej ludzi; Ukształtowała i utrwaliła poprawne nawyki higieniczne związane ze spożywaniem posiłków. Efektem końcowym było wykonanie przez klasę prezentacji  Savoir-vivre przy stole.

2TI kultura osobista i savoir- vivre

Projekt był realizowany na godzinach zajęć wychowawczych. Celem było  przypomnienie podstawowych zasad  savoir-vivre  w różnych sytuacjach;

- uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi;

- ćwiczenie umiejętności i organizacji pracy w grupach;

- rozumienie zasadności istnienia przyjętych norm obyczajowych;

-widzieć związek pomiędzy naszą kulturą osobistą (zachowaniem) a postrzeganiem nas przez innych.

Uczniowie w oparciu różne źródła pozyskane z biblioteki szkolnej przypomnieli podstawowe pojęcia i zasady związane z kulturą osobistą i savoir-vivrem. Na kartach pracy wykonywali mapy myśli związane z pojęciem savoir-vivre oraz grupach opracowywali katalog zasad dotyczący kultury słowa i kultury bycia. W trakcie realizacji projektu młodzież również przeprowadziła dyskusję na temat: Dlaczego warto znać i stosować zasady kulturalnego zachowania się? Efektem końcowym realizacji projektu było wykonanie prezentacji multimedialnej nt. kultura osobista i savoir- vivre.

 

Klasy trzecie i czwarte technikum -”W sieci uzależnień”

Projekt był realizowany we wszystkich klasach trzecich i czwartych technikum. W oparciu o książki wypożyczone z biblioteki uczniowie pracowali nad zagadnieniami związanymi z różnego rodzaju uzależnieniami m.in.:  wpływ nikotyny, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, telefonów na zdrowie człowieka. Zajęli się również tematyką bezpieczeństwa w sieci. Działania uczniów przyczyniły się do wykonania prezentacji multimedialnych, plansz, plakatów, które będą udostępniane na lekcje do dyspozycji wychowawcy ,biologii i chemii.

Klasa 3 TI Netykieta – kultura w sieci

Jako, że jest to klasa informatyczna uczniów zainteresował problem kultury w sieci. Uczniowie w czasie realizacji projektu w oparciu o różne źródła informacji poznali czym jest netykieta oraz jak ważne jest przestrzeganie zasad przyzwoitego zachowania się w społeczności internetowej. Dlatego opracowali w formie prezentacji zasady netykiety z którymi będą mogli zapoznać się także inne klasy z naszej szkoły.

Klasa 3TE- Narkotyki mówię NIE

Uczniowie poruszyli temat obecnie największych zagrożeń wśród młodzieży w formie pogadanki, a także przygotowali i odegrali scenki związane z tym jak sobie radzić z osobami uzależnionymi od narkotyków. Dzięki realizacji projektu młodzież dowiedziała się jak niebezpieczne dla zdrowia i życia są narkotyki jak wielkie szkody w wywołują. Uzyskali również podstawową wiedzę dotyczącą środków uzależniających, zagrożeń z nimi związanych a także uświadomili sobie jak ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia.

Klasa 3 TPS- Negatywny wpływ dopalaczy i narkotyków na życie człowieka

W ramach realizcji projektu uczniowie pracowali w kilkuosobowych grupach. W oparciu o książki wypożyczone z biblioteki sporządzili notatki. Efektem realizacji projektu było zapoznanie uczniów ze szkodliwym działaniem dopalaczy i narkotyków na organizm człowieka. Klasa wykonała prezentację multimedialną.

Klasa 3TL- Palenie zabija

Projekt zrealizowany prze klasę 3TL w oparciu o księgozbiór biblioteki uczniowie poznali konsekwencje palenia tytoniu jego wpływ na zdrowie i życie człowieka. W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym w bibliotece pedagogicznej ”Umiem mówić NIE” nt. szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia prowadziła pani Grażyna Borowska – prezes oddziału rejonowego PCK w Wyszkowie. Celem spotkania była promocja zdrowego stylu życia wolnego od dymu nikotynowego. W trakcie zajęć pani Borkowska omówiła negatywne skutki używek i ich wpływ na zdrowie człowieka. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z pojęciem oraz rodzajami uzależnień oraz uświadomiona, że sięganie po papierosy i (e-papierosy) prowadzi do tragicznych skutków. Efektem realizacji projektu jest wykonanie przez klasę planszy ostrzegającej przed paleniem tytoniu.

Klasa- 4TH - Bezpieczeństwo w Internecie

Uczniowie w trakcie realizacji projektu w oparciu o różne żródła informacji zapoznali się zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać podczas korzystania z zasobów Internetu. Wspólnie z wychowawcą rozmawiali na ten temat i wypracowali wnioski wynikające z nieprawidłowego korzystania z sieci. Przygotowali na ten temat prezentację w której zawarli najważniejsze kwestie.

Klasa- 4TI Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka

W oparciu o książki z biblioteki uczniowie zapoznali się ze szkodliwym działaniem alkoholu na zdrowie człowieka, przygotowali notatki i wraz z wychowawcą odbyli pogadankę dotyczącą w/w uzależnienia. W związku z realizacja projektu młodzież pogłębiła swoją wiedzę na w/w temat oraz dowiedziała się o problemach zdrowotnych związanych z tym nałogiem. Efektem było wykonanie plakatów dotyczących szkodliwego wpływu nadużywania alkoholu na zdrowie człowieka.

Klasa IV TPS – Wpływ nikotyny i alkoholu na zdrowie człowieka

Negatywne skutki palenia tytoniu i picia alkoholu. W ramach realizacji projektu klasa uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym w Bibliotece Pedagogicznej ”Umiem powiedzieć NIE” nt. szkodliwości palenia papierosów i picia alkohlu. Zajęcia prowadziła pani Grażyna Borowska – prezes oddziału rejonowego PCK w Wyszkowie. Celem spotkania była promocja zdrowego stylu życia wolnego od dymu nikotynowego i alkoholu. W trakcie zajęć pani Borkowska omówiła negatywne skutki używek i ich wpływ na zdrowie człowieka. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z pojęciem oraz rodzajami uzależnień oraz uświadomiona, że sięganie po papierosy(e-papierosy) i alkohol prowadzi do tragicznych konsekwencji. Następnie wraz z wychowawcą odbyła pogadankę dotyczącą w/w uzależnień. Efektem było wykonanie plakatu przestrzegającego przed paleniem i piciem alkoholu.

Klasa 4TE - Fonoholizm - czyli przyklejeni do telefonów

Celem projektu było uświadomienie młodzieży zagrożenia płynącego z uzależnienia od telefonu, zapobieganie uzależnieniu od telefonu,wskazanie sposobów radzenia sobie na co dzień z fonoholizmem. W trakcie realizacji projektu młodzież w oparciu o różne żródła pozyskane z biblioteki uczniowie w grupach opracowali następujące tematy:

Powody częstego sięgania po telefon? Jakie rodzaje uzależnienia od telefonu można wymienić? Wymień objawy fonoholizmu? Wymień konsekwencje fonoholizmu? Następnie odbyła burza mózgów: Co przyciąga młodych ludzi do telefonów. Obejrzeli teledysk na you tube: stromae carmen i omawiali symbol niebieskiego ptaka. Jak wideoklip ukazuje uzależnienie od telefonu i mediów społecznościowych? Co przeraża? Czego uczy nas ten obraz?

Następnie uczniowie rozwiązali krótki test. Gdzie odpowiadali tak lub nie. Większość odpowiedzi ,,tak” sugerowała, że istnieje problem fonoholizmu. Rozmawiali jakie sytuacje oburzają, jeśli chodzi o nałogowe korzystanie z telefonów? Dlaczego? Efektem realizacji projektu było tworzenie w grupach plakatów na temat: Co to jest fonoholizm? Jakie są skutki fonoholizmu? Jakie powinny być zasady korzystania z telefonu?

Klasa 4 TS-Sekty, subkultury młodzieżowe i ich zagrożenia

Projekt był realizowany na lekcjach wychowawczych. Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów wiedzy na temat różnych typów grup subkulturowych i ich funkcjonowania we współczesnym świecie, kształcenie umiejętności pozyskiwania określonych informacji z różnych źródeł oraz rozpoznawanie własnych zainteresowań i twórczych możliwości młodzieży Uczniowie w oparciu o różne źródła informacji pozyskane z biblioteki szkolnej zajęli się tematami dotyczącymi zagrożeniami subkulturowymi. Młodzież w kilkuosobowych grupach opracowywała wybrany przez siebie temat, czego efektem były prezentacje multimedialne. Spośród nich został wybrany najlepiej opracowany.

Klasa 4TL i 2TL - Czytanie zbliża

Uczniowie 4TL i 2T L przebrani za postacie z bajek czytali przedszkolakom ich ulubione bajki pokazując jak piękny możę być świat książki. Uczniowie w ramach realizacji projektu odwiedzili różne grupy przedszkola integracyjnego oraz Przedszkola Nr1 w Wyszkowie. Młodzeż realizując projekt uczestniczyła również w międzynarodowym przedszkolnym projekcie edukacyjnym "Mały Miś w świecie literatury” i czytała bajki w bibliotece pedagogicznej grupie czterolatków „Motylki” z Przedszkola Nr 1 w Wyszkowie. Wspólnie z przedszkolakami stworzyli dekalog dobrego czytelnika. Celem projektu było min. wprowadzenie dzieci w świat literatury i kształcenie nawyków czytelniczych u najmłodszych oraz nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.

 

Podsumowaniem projektu NPRC była wystaw prac i prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów która została zaprezentowana na korytarzu szkolnym. W wyniku głosowania najwyżej ocenione zostały prace kl. 1TLg, 1TSp oraz 2TPS. Najciekawszą prezentację multimedialną wykonała klasa 1TEg i 2TS.