ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

Minister Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Wyszkowskiemu – jako organowi prowadzącemu szkoły ponadpodstawowe – zezwolenie na utworzenie od 1 września br. Oddziału Przygotowania Wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie. Wcześniej pozytywne opinie wydały Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie oraz Mazowiecki Kurator Oświaty OPW w III Liceum Ogólnokształcącym jest jednym ze 130 oddziałów, które funkcjonują w Polsce. Zajęcia praktyczne z uczniami wyszkowskiego OPW będzie prowadziła 1. Warszawska Brygada Pancerna im. T. Kościuszki Warszawa – Wesoła.

Decyzja na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego

Oddziały Przygotowania Wojskowego nowy program dla uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany przy wsparciu MON a nadzorowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I – III liceum ogólnokształcącego i klasach I – IV technikum, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum.

Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Będą one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

  • szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
  • szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
  • szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
  • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

W programie w tym roku szkolnym weźmie udział 130 oddziałów.

OPW to pierwsze takie kompleksowe rozwiązanie edukacyjne dla młodzieży zainteresowanej wojskowością i chcącej podnosić swoje kwalifikacje z myślą o ewentualnej służbie wojskowej.

Dodatkowo MON stworzył bardzo korzystne warunki dla uczestników programu.
Resort ma możliwość udzielania dotacji celowej organowi prowadzącemu szkołę. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup wyposażenia specjalistycznego czy jednolitych ubiorów dla uczniów, ale też na inwestycje służące prowadzeniu zajęć wynikających z programu szkolenia.

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej;
  • aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).

Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.
Wszystkim uczniom z OPW – a także tym, z Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – życzyć udanego rozpoczęcia roku szkolnego, nieustającej pasji w zdobywaniu wiedzy, wspaniałych ocen i prawdziwe koleżeńskiej atmosfery.

Przydatne linki:

  1. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem” i FB Zostań Żołnierzem
  2. Warszawska Brygada Pancerna i FB Warszawskiej Brygady Pancernej