ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

W dniu 23.10.2023r. 16-osobowa grupa uczniów z „Kopernika” rozpoczęła staż zagraniczny w Rimini we Włoszech w ramach projektu „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika”, nr wniosku 2022-1-PL01-KA122-VET-000073342 pn. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Uczniowie odbywają staż zagraniczny w następujących zawodach:

  •  technik informatyk – 1 osoba
  •  technik elektryk – 6 osób
  •  technik logistyk – 7 osób
  •  technik spedytor – 2 osoby

W załączniku przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” w ramach rekrutacji uzupełniającej, nr wniosku 2022-1-PL01-KA122-VET-000073342 w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika"

W załączniku zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika”, nr wniosku 2022-1-PL01-KA122-VET-000073342 w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowegow ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Osoby które zostały zakwalifikowane do II etapu proszone są o zgłoszenie się w poniedziałek 11-go września 2023r. o godzinie 8:00 do sali nr 3 na test sprawdzający wiedzę z języka angielskiego.

Następnie uczniowie zostaną indywidualnie poinformowani o rozmowach kwalifikacyjnych (w języku polskim i angielskim).

Załącznik:Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji uzupełniajacej

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000073342 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego."

Czyste druki formularzy zgłoszeniowych można pobrać u p. Agnieszki Gołębiewskiej (sala nr 3) lub pobrać z załącznika (obowiązkowo wydruk w kolorze).

Formularze zgłoszeniowe przyjmuję p. A. Gołębiewska (sala nr 3) w terminie od 29.08.2023r. do 06.09.2023r.

Załcznik: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik: Regulamin rekrutacji uzupełniającej

Lista osób zakwalifikowanych na staż zawodowy w ramach projektu „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000073342 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu zostało zakwalifikowanych 20 uczniów spełniających kryteria i założenia projektu. Projekt zakłada wyjazd na staże zagraniczne 30 uczniów.

W dniu 29 sierpnia zostaje ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu na drugi termin wyjazdu (02.03.2024- 24.03.2024 r.). Regulamin rekrutacji uzupełniającej zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.

Załącznik: Lista osób zakwalifikowanych

W załączniku przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika”, nr wniosku 2022-1-PL01-KA122-VET-000073342 w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowegow ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Załącznik: Lista osób zakwalifikowanych

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” . Projekt obejmuje 2 mobilności na trzytygodniowe staże zagraniczne w Rimini we Włoszech w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w rekrutacji proszeni są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz z regulaminem stażu. Regulamin rekrutacji zawiera również harmonogram rekrutacji. 

11 i 12 lipca będzie możliwość spotkania się w szkole z koordynatorem projektu, panią Agnieszką Gołębiewską w godzinach 9:00-13:00. W formularzu zgłoszeniowym uczniowie proszeni są o wpisanie wszystkich danych na stronach nr 1,2,3,4 (tylko druga tabelka z informacjami o olimpiadach, konkursach, praktykach itp.), 6 i 7. Pozostałe dane będą uzupełniane przez wychowawców poszczególnych klas z których uczniowie zgłoszą się do projektu.

Dokumenty do pobrania w załącznikach poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin stażu zagranicznego

Regulamin rekrutacji